Ce trebuie să știi dacă ai făcut o poză și ai încărcat-o pe internet. Ce trebuie să știi și în cazul în care utilizezi o fotografie străină

Mulți dintre noi fac poze. Unele chiar foarte originale. Alții nu fac altceva decât să le descarce de pe Internet și să le utilizeze după bunul lor plac. În același timp, Chișinăul este invadat de publicitate, care reprezintă imaginea unor vedete internaționale. Cum credeți, li s-a solicitat acordul acestora sau fotografilor lor pentru ca imaginile respective să fie plasate pe billboard-urile capitalei?

Ce trebuie să știi dacă ai făcut o poză și ai încărcat-o pe internet. Ce trebuie să știi și în cazul în care utilizezi o fotografie străină
Imagine simbol (Foto: Igor Rotari / UNIMEDIA)

Având în vedere numeroasele cazuri privind încălcarea drepturilor de autor asupra fotografiilor, venim cu câteva recomandări pentru autorii de fotografii:

 • Fotografia se protejează din momentul creării ei;
 • Fotografia beneficiază de protecția dreptului de autor, indiferent de faptul dacă aceasta a fost publicată sau nu;
 • Autorul fotografiei are atât drepturi morale (țin de satisfacția personală), cât și drepturi patrimoniale (țin de beneficii materiale sau financiare);
 • Autorul are dreptul să transmită drepturile de autor asupra fotografiei sale, în tot sau în parte, către terțe persoane;
 • Autorul fotografiei are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei sale, în orice mod și în orice formă;
 • Autorul are dreptul la o remuneraţie echitabilă, care se negociază și se stabilește în contractul de autor;
 • Dreptul patrimonial de autor asupra operei fotografice, create în cadrul misiunii de serviciu, aparţine angajatorului, dacă contractul nu stabilește altceva;
 • Transmiterea dreptului de proprietate asupra negativului are ca efect și transmiterea drepturilor patrimoniale asupra fotografiei;
 • Opera fotografică ce conţine imaginea persoanei la comanda căreia a fost executată fotografia poate fi valorificată doar de către persoana din imagine;
 • Drepturile patrimoniale de autor asupra fotografiei se protejează pe tot timpul vieţii autorului şi timp de 70 de ani după decesul acestuia;
 • În eventualitatea apariției unui litigiu, autorul fotografiei poate solicita înregistrarea operei sau poate întreprinde alte măsuri pentru protecția suplimentară a drepturilor sale.

„Fotografia este inclusă în categoria operelor artistice. Deci, aceasta se protejează prin sistemul drepturilor de autor. Rezultă că orice fotografie are un autor, adică o persoană, care prin muncă creativă, realizează o operă fotografică”, explică Ion Tîganaș, avocat specializat în proprietatea intelectuală.

Ce ar trebui să știe cei care utilizează fotografiile cuiva:

 • Cereți acordul autorului fotografiei atunci când intenționați să o reproduceți sau să o plasați în rețeaua Internet;
 • Contractul de transmitere a drepturilor de autor trebuie perfectat în formă scrisă;
 • Lipsa numelui autorului pe fotografie sau imposibilitatea identificării acestuia nu vor fi considerate circumstanțe care înlătură răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor;
 • Menționați numele autorului și al titularului drepturilor atunci când utilizați opera fotografică;
 • Evitați să modificați fotografia, în caz contrar vor fi încălcate drepturile morale ale autorului;
 • Deținerea sau achiziția dreptului de proprietate asupra unei fotografii (obiectul material) nu presupune și deținerea drepturilor de autor asupra acesteia;
 • Utilizarea operei fotografice, ce conţine un portret, se permite doar cu acordul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, cu excepția situațiilor în care persoana reprezentată este model de profesie, sau persoana reprezentată este general cunoscută şi opera fotografică a fost executată cu prilejul activităţilor sale publice sau dacă persoana reprezentată constituie numai un detaliu al unei opere fotografice ce prezintă un peisaj, un grup de persoane sau o manifestare publică;
 • Încălcarea drepturilor de autor asupra operelor fotografice atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz;
 • Răspunderea pentru încălcarea drepturilor de autor asupra unei fotografii va surveni indiferent de valoarea sau importanța fotografiei, de numărul fotografiilor utilizate, de locul plasării fotografiilor (pagini web, rețele sociale, bloguri, cărți, reviste, panouri publicitare), de caracterul gratuit sau oneros al utilizării, de persoana autorului (minor, cetățean străin).

„În condițiile actuale de dezvoltare a tehnologiilor, orice posesor de telefon este și un posibil autor de fotografii, iar prin intermediul rețelelor sociale, opera fotografică poate ajunge în mediul interactiv. Plasând-o pe Internet, autorul fotografiei oferă posibilitatea unui număr nelimitat de persoane să acceseze opera sa din orice loc a globului și în orice moment ales în mod individual de ei. Astfel, pentru a nu încălca drepturile altor persoane, orice încărcare sau descărcare a fotografiilor în/din rețeaua Internet trebuie tratată cu maximă atenție”, mai menționează Ion Tîganaș.

Pentru mai multe detalii despre proprietatea intelectuală, accesați tiganas-iplaw.com.

Cum ți s-a părut articolul?
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Pentru a putea comenta, este nevoie să vă autentificați, folosind e-mailul și parola cu care v-ați înregistrat pe UNIMEDIA.